„Ey de net (VII+ (7A/A0))“, Col Becchei, Fanes
Erstbegehung der "Ey de net" © Simon Kehrer, Josef Mayerl und Marta Willeit

An der markanten Wand unterhalb des Col Bechei haben Simon Kehrer, Josef Mayerl und Marta Willeit mit der "Ey de net" eine neue Tour eröffnet.